SZÜLŐFÖLDEM-BIHARORSZÁG VETÉLKEDŐ
2005. április 27. 14 óra

A Bocskai István Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó szervezésében nagy sikerrel rendezték meg a 10. Szülőföldem–Biharország területi vetélkedőt. Az alsó tagozatos résztvevők közül Körösszakáll csapata bizonyult a legjobbnak, míg a felső tagozatosoknál ismét Székelyhíd csapata lett az első helyezett.
Minden népet saját egyedi történelme kovácsol nemzetté. Fontosnak tartjuk azt, hogy megismerjük őseink életét, tetteik mozgatórugóját, céljaikat, örömeiket, bánataikat. A múltban gyökeredzik jelenünk, és majdani jövőnk is. Feladatunknak tekintjük, hogy a nemzet nagy egységében kiemeljük és a mindennapos tevékenységünkben hangsúlyozzuk szűkebb szülőföldünk Biharország iránti felelősségvállalásunkat, hagyományaink felélesztését, megőrzését. Mondhatjuk, hogy honismereti mozgalommá nőtte ki magát e vetélkedősorozat, hiszen ebben az évben 10. évfordulóját ünnepli. Szellemiségével, a versenyzők felkészültségével és felkészítésével bizonyítjuk, hogy szorosan kötődünk szűkebb hazánkhoz, Biharországhoz. A diákok új ismereteket szereznek különböző témakörökben: Osvát'h Pál élete és munkássága, neves irodalmi és történelmi személyiségek Biharban, híres emlékhelyek, történelmi események, népművészet, régi mesterségek, -A járás vizei, halai, - A Sárrét madarai és vadászata, -A sárréti nép eredete, jellemzése, szokásai, viselete, -Földminőség, halmok, az ördög árka, termények és háziállatok, - Nyelvsajátosságok, - A népi élet szókincséből, - Bocskai István és Nagykereki, - Bihari-sík tájvédelmi körzet (Nagy-Sárrét, Kis-Sárrét) A versenyzők megtanulják a "kis népi mesterségek" legelemibb fogásait. Kedvet, késztetést éreznek a gyűjtőmunkához, az egyszerűbb tárgyak készítéséhez. Ebben az évben is ide várjuk Biharkeresztes város vonzáskörzetének és a határon túli magyar általános iskoláknak alsós és felsős tanulóiból összeállított 5-5 fős csapatait. A változatos elméleti és gyakorlati módszerek, tevékenységi formák, ügyességi versenyek tették egyre vonzóbbá, nívósabbá honismereti vetélkedőnket, s vívott ki magának rangot a Város Hete rendezvénysorozat programjai között.

További képek az Általános Iskola honlapján